Hệ Thống Thanh Toán Trực Tuyến - DLU


Cổng thanh toán trực tuyến e-bills.vn được sử dụng đề người học thanh toán học phí và các khoản thu khác tại trường Đại học Đà Lạt (DLU)

- Cổng thanh toán trực tuyến tạo sự thuận tiện cho người học trong quá trình thanh toán học phí và các khoản phải nộp khác phí thông qua hệ thống thanh toán trực tuyến;

- Có thể sử dụng thẻ ngân hàng (ATM, Visa, Master,...) của nhiều ngân hàng khác nhau để nộp học phí;

- Thanh toán học phí nhanh chóng, không phải xếp hàng chờ;

- Phụ huynh, người thân có thể nộp học phí thay cho người học một cách dễ dàng, tiện lợi.