Hệ Thống Thanh Toán Trực Tuyến - HCMUE


Cổng thanh toán trực tuyến online.hcmue.edu.vn/payment được sử dụng đề người học thanh toán học phí và các khoản thu khác tại trường Đại học Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh (HCMUE)

- Cổng thanh toán trực tuyến tạo sự thuận tiện cho người học trong quá trình thanh toán học phí và các khoản phải nộp khác phí thông qua hệ thống thanh toán trực tuyến;

- Có thể sử dụng thẻ ngân hàng (ATM, Visa, Master,...) của nhiều ngân hàng khác nhau để nộp học phí;

- Thanh toán học phí nhanh chóng, không phải xếp hàng chờ;

- Phụ huynh, người thân có thể nộp học phí thay cho người học một cách dễ dàng, tiện lợi.