Hệ Thống Thanh Toán Trực Tuyến - ĐH Luật Tp. Hồ Chí minh


Các khoản thu
- Thu học phí, học phí nhập học
- Thu học phí nhập học (theo mã số nhập học)

Đối với các khoản thu khác, người nộp tiền vui lòng truy cập theo liên kết bên dưới
e-bills.vn/pay/hcmulaw71
- Thu học phí học lại, bổ sung, hoàn thiện
- Thu tuyển sinh

e-bills.vn/pay/hcmulaw27
- Thu hộ bảo hiểm y tế sinh viên (Theo MSSV)
- Lệ phí nhập học